IGN forskere bruger dronefilmning som eksperimentelt forskningsværktøj

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
01-02-2022

Den eksperimentelle kortfilm TOUCHING VISIONS er et bud på, hvordan man kan forbinde eksperimentelle filmiske metoder med teoretiske forestillinger om økologi, teknologi og repræsentation.

Klip fra videoen: Touching visions

​Hvordan kan man forbinde eksperimentelle filmiske metoder med teoretiske forestillinger om økologi, teknologi og repræsentation? Og hvordan kan man bruge dronefilmning og film som forsknings- og samskabelsesværktøjer? Det er den eksperimentelle kortfilm TOUCHING VISIONS et bud på. Filmen blev vist på Copenhagen Architecture Festival i oktober 2021.

Gennem en række workshops på Gl. Holtegård samarbejdede danske og internationale forskere om at skabe en eksperimental kortfilm, sammensat af fem små filmsekvenser, som forskerne havde skabt med blandt andet dronefilm og klippet sammen.

​Gruppen bestod af Rikke Munck Petersen, Sofie Stilling, Henriette Steiner, Kent Pørksen og Hongxia Pu fra IGN og Kristin Veel ​og Kassandra Wellendorf​ fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på KU. De havde selskab af professor Anne Whiston Spirn fra MIT i USA og Hugh Campbell fra University College Dublin i Irland, som var inviteret via IGNs Interrnational Academy program.

Se Touching visions filmen

Se interview med Rikke

Kortfilmen blev præsenteret på årets Copenhagen Architecture Festival 'Omsorgslandskaber' under temaet Touch: film screenings and debate on artistic research practices for a sustainable future. Her blev publikum også præsenteret for lyd- og mediekunstneren Jakob Kirkegaards arbejde og de kunne overvære en paneldebat mellem Rikke Munck Petersen, Jacob Kirkegaard, Anne Whiston Spirn, Hugh Campbell og professor Igea Troiani​ fra University of Plymouth i Storbritannien.

Klip fra Touching visions.

Klip fra Touching visions.

Arrangementet bygger på et mangeårigt samarbejde mellem IGN, Copenhagen Architecture Festival, og Surroundingslab. I 2020 første det ligeledes til fire film af Rikke Munck Petersen om forskningen og undervisningen i film og landskabsarkitektur på IGN. På samme måde underbygger IGN Interrnational Academy-bevillingen, Henriette Steiners og Rikkes flerårige samarbejde med Anne Whiston Spirn og Hugh Campbell.

Fokus på samspillet mellem oplevelse og erkendelse

Rikke Munck Petersen er en del af forskergrupperne Landskabsarkitektur og urbanisme og Rumlig forandring og planlægning, som arbejder tvær- og interdisciplinært inden for design og planlægning af byer, landskaber og lokalsamfund. Rikke har fokus på samspillet mellem oplevelse og erkendelse i mødet mellem mennesker og steder, og har en dynamisk, rumlig og æstetisk tilgang til landskabstransformationer og design- og planlægningsprocesser som vægter relationer mellem alt levende – mennesker, planter og dyr.

Diskussioner om teknologi, digitalisering og mediering i landskabsarkitektonisk praksis er centralt i hendes forskning og hendes nuværende hovedfokus er på multisensorisk storskalaanalyse og design og brugen af dronefilmning til at understøtte en affektorienteret planlægningspraksis.

Hvorfor arbejde med film og dronefilmning som eksperimentelt forskningsværktøj

Dronen er oprindeligt udviklet til overvågning og opfattes ofte som et diskret skjult redskab til dataindsamling og registrering inden for planlægning. Men dronen i sig selv er mere end bare et objektivt værktøj – den kan fungere som en forlængelse af din krop i en anden dimension, der udvider vores sanseapparat og forstærke mulighederne for multi- og nær-sensoriske oplevelser og dermed følelser.​

Klip fra Touching visions.

Klip fra Touching visions.

"Samspil mellem syn, hørelse, krop, bevægelse og følesansen, skaber en intimitet og nærvær mellem mennesket og landskabet, og mellem menneske og drone, der er vigtig, når vi f.eks. skal planlægge i det åbne land over store afstande. Dronen fungerer som en protese og selv- og sam-affektmediator gennem de bevægelige billeder, som dronens sensor sender tilbage, og optager på film. Når vi i gruppen efterfølgende gennemgår optagelserne og tilføjer lyd og klipper film samme på ny, så smelter den uredigerede filmoplevelse sammen med oplevelsen i redigeringen, ligesom den kan deles med andre filmen vises for", forklarer Rikke.

Film- og filmredigeringsprocessen rummer muligheder som en eksperimentel samarbejdsform. De sensoriske indtryk og affektive oplevelser kan registreres og indfanges i filmningsprocessen, og så undersøges i klippeprocessen, hvor nye koblinger af billeder og lyd kan bringe ny affekt frem. På den måde bliver det muligt at dele og drøfte forskellige personers indtryk, hvilket skaber forståelser for nye relation og samspil mellem flere. Både de involverede personer, landskaber, dyr og planter.

Rikkes forskning bidrager dermed til at sensoriske input og deres følelsesmæssige indvirkning, som ofte er ubevidst indlejret i landskabsoplevelser og analysearbejde, bliver muligt at sanse, opleve, og erkende, samt involvere andre i. Alle kan dermed inddrages i drøftelser af ændringer af større naturområder, byer og landskaber. Den direkte affektive indvirkning, som er indlejret i metoden, påvirker vores evne til at drage omsorg for de valg vi træffer i planlægningen og ud- og omformningen af fremtidens landskaber.​ 

Forskningen er knyttet til følgende projekter, samarbejder og undervisning

  • Ribe Å Systemet, natur og landskabsværdier i klimatilpasning, pilotprojekt 2022-2022, 15. Juni Fonden, Miljøministeriet.
  • Droneæstetisk oplevelse og samskabelse – et forprojekt, 2020-2022, Statens Kunstfond
  • Drone Imaginaries and Communities, 2020-2024, Research Fund Denmark
  • The Rising Gale Affect Event Film, 2018, https://static-curis.ku.dk/portal/files/215141054/FINAL_Rising_Gale_Affect_event_film.mp4
  • Network for Research on Drones and Aesthetics 2017-2020, Research Fund Denmark
  • Kandidatfaget Landscape film Studio 2014-2018
  • Bachelorfaget Håndværk og æstetik i landskabsarkitektur Studio 2016-nu
  • IGN Ph.d. kursus i kvalitative forskningsmetoder, forår 2022.​

Log in på KUnet

Denne side stammer fra Københavns Universitets intranet og er skrevet til universitetets medarbejdere og/eller studerende. Du har adgang til at se siden, fordi en medarbejder eller studerende har valgt at dele den her.
Hvis du er ansat eller studerende på KU, kan du logge ind og se mere på intranettet.

Login